1994-1996

Βοηθός του καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου Gian Luigi Falchi στο Πανεπιστήμιο το Λατερανού. Στα πλαίσια αυτής τη συνεργασίας είχα ως αντικείμενο:

α) τη διδασκαλία μέρους των μαθημάτων που αφορούν στις πηγές του χριστιανικού ρωμαϊκού δικαίου, 4ος-5ος αι.

β) την επίβλεψη εκπόνησης φοιτητικών εργασιών.

1998

Συνεργασία με τον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασα στους φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου

α) τη σύγχρονη Ιεραρχική δομή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

β) τις πηγές του Κανονικού και Βυζαντινού Δικαίου.

Από το 2002 έως σήμερα στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ

 

Ως επισκέπτης καθηγητής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

1) κατά έτη 2003, 2004 και 2005 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Bologna δίδαξα στα ιταλικά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

-ΠηγέςκαιθεσμοίτουΟρθόδοξουΚανονικούΔικαίου.

-ΣχέσειςΕκκλησίαςΠολιτείαςστοΒυζάντιο.

- Σχέσεις Εκκλησίας –Πολιτείας σήμερα στην Ελλάδα.

- Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Κανονική παράδοση στην Ανατολή.

2) το 2006 στη Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου της Lund στη Σουηδία δίδαξα στα αγγλικά τις εξής θεματικές ενότητες:

-ΕκκλησιαστικήκαιαυτοκρατορικήνομοθεσίαςτοπρώιμοΒυζάντιο

  • Σχέσεις Εκκλησίας πολιτεία και θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη: η ελληνική πραγματικότητα.

Από το 2009  ως επισκέπτης καθηγητής ένα σεμινάριο Ορθόδοξου Κανονικού Δικαίου στο Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni (DiReCom)

http://www.teologialugano.ch/pdf/FTL_PdS2009-10.pdf

 

Κύλιση στην Αρχή