Χειμερινό Εξάμηνο

 1186. Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (επιλογής).

Διερεύνηση των σχέσεων Εκκλησίας και Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο μέσα από την αξιολόγηση των νέων κοινωνικών, πολιτικών και εκκλησιαστικών δεδομένων των αρχών του 4ου αιώνα. Συστηματική μελέτη των διαδοχικών σταδίων που διέπουν τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας κατά την περίοδο πριν από την πρώτη Οικουμενική σύνοδο. Προσέγγιση της νέας αυτοκρατορικής θρησκευτικής πολιτικής και της αφετηριακής διαδικασίας μεταμόρφωσης της ειδωλολατρικής ρωμαϊκής Πολιτείας σε χριστιανική.

Βιβλιογραφία:

1. Νικόλαος Μαγγιώρος, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Δονατική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την Κωνσταντίνεια περίοδο, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2001.
2.  Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ECTS: 3

 

1187. Πηγές και θεσμοί του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου (επιλογής).

Χρονολογική και συστηματική παρουσίαση των πηγών του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Μελέτη της γένεσης και της εξελικτικής πορείας των πηγών και των θεσμών σε συνάρτηση με το θεσμικό και δικαιικό πλαίσιο της Πολιτείας. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.

Βιβλιογραφία:

1. Νικόλαος Μαγγιώρος, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Δονατική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την Κωνσταντίνεια περίοδο, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2001.
2. Σπυρίδων Τρωϊάνος, Οι πηγές του Βυζαντινού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1999.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ECTS: 3

 

Εαρινό εξάμηνο

 

802. Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (υποχρεωτικό).

Το μάθημα περιλαμβάνει: α) την οργάνωση και τη διοίκηση της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας γενικά και της Εκκλησίας της Ελλάδος ειδικότερα, β) την κανονική τέλεση των ιερών μυστηρίων και τις νομοκανονικές τους συνέπειες, γ) τις νομοκανονικές συνέπειες που δημιουργούνται από τα παρεκτρεπόμενα μέλη της Εκκλησίας, δ) την οργάνωση και την απονομή της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και ε) την επικοινωνία των μελών της Εκκλησίας με τους ετερόδοξους και τους αλλόθρησκους.

Βιβλιογραφία:

1. Πρόδρομος Ακανθόπουλος, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006.

2. Πρόδρομος Ακανθόπουλος, Βακτηρία Αρχιερέων, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000.
3. Χαράλαμπος Παπαστάθης, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκουλλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 
Ώρες διδασκαλίας: 4 ECTS: 5

 

1215. Το Δίκαιο των ετερόδoξων Εκκλησιών (επιλογής).

Συγκριτική παρουσίαση της οργάνωσης και διοίκησης της Ρωμαιοκαθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η θέση των κληρικών και των λαϊκών, τα μυστήρια, η εκκλησιαστική περιουσία, οι εκκλησιαστικές ποινές και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια σύμφωνα με το νέο Κώδικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και την τελευταία έκδοση των Κανόνων της Εκκλησίας της Αγγλίας. Ιδιαίτερη αναφορά στη διδασκαλία Ρωμαιοκαθολικών και Αγγλικανών για τις σχέσεις Εκκλησίας -Πολιτείας.

Βιβλιογραφία:
1. Νικόλαος Μαγγιώρος, Το περιουσιακό δίκαιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2007.
2. Le Goff, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2006.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ECTS: 3

 

1679. Το Δίκαιο του Αγίου Όρους

Εξετάζεται η διοικητική οργάνωση της Αγιορείτικης Πολιτείας στο πλαίσιο της ισχύος του άρθ. 105 του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και της ειδικής αγιορείτικης νομοθεσίας. Η χερσόνησος του Αγίου Όρους απολαμβάνει εδώ και αιώνες ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς, το οποίο παρέχει αυτοδιοίκηση στις Μονές και τα τοπικά διοικητικά όργανα (Ι. Κοινότητα, Ι. Επιστασία, Έκτακτες Συνάξεις). Επίσης αναλύεται το ειδικό περιουσιακό δίκαιο των Μονών και η ειδική μεταχείριση που επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιβλιογραφία:
1. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους, Πρότυπες Θεσσαλικές εκδόσεις, Τρίκαλα 2009.
2. Σπυρίδων Τρωϊάνος – Γεωργ. Πουλής, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2003.

Ώρες διδασκαλίας: 3 ECTS: 3

 

Κύλιση στην Αρχή