1980-1986

Πρότυπο Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων – Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς Ιωαννίνων.

Απολυτήριο Λυκείου: "Άριστα" 18 7/12.

1986-1990

Σπουδές στη Θεολογία, Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πτυχίο: "Άριστα" 8,61.

Υποτροφίατου Ι.ΚΥ. για τρία έτη.

1991-1993

α) Μεταπτυχιακές σπουδέςστο Κανονικό Δίκαιο, Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Λατερανού, (Pontificia Università Lateranense), Ρώμη.

Μεταπτυχιακόδίπλωμα: (Άριστα) 87/90.

Θέμαεργασίας:«Svolgimento storico, cronologico e sistematico della principale legislazione canonica dal 313 al 438 nell’ambito della politica religiosa dell’Impero». (Ιστορική, χρονολογική και συστηματική εξέλιξη των κυριότερων κανονικών αποφάσεων από το 313 έως το 438 στα πλαίσια της θρησκευτικής πολιτικής της Αυτοκρατορίας).

Υποτροφίααπό την «Καθολική Επιτροπή για την Πολιτιστική Συνεργασία» (ComitatoCattolicodiCollaborazioneCulturale).

Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α: υπ’ αριθμ. 9/70/12-11-1993 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σπουδές για ένα ακαδημαϊκό έτος στην Εκκλησιαστική Διπλωματία, Ποντιφική Εκκλησιαστική Ακαδημία(Pontificia Accademia Ecclesiastica), Ρώμη. Η σχολή λόγω της φύσης δεν χορήγει πτυχίο όμως τα μαθήματα αναγνωρίστηκαν από το Πανεπιστήμιο του Λατερανού.

1992-1994

Μεταπτυχιακές σπουδέςστην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, Σχολή Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Αρχειονομίας του Βατικανού(Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica -Archivio Segreto Vaticano).

Μεταπτυχιακό δίπλωμα:27/30.

Θέμα εργασίας:«Κωδικολογική και παλαιογραφική ανάλυση του Vat. gr. 2060».

Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α:υπ’ αριθμ. 9/77/21-03-1996 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

1994-1995

Σπουδέςστην Αρχειονομία, Σχολή Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Αρχειονομίας του Βατικανού - Ιδιωτικό Αρχείο Βατικανού

Δίπλωμα: 28/30.

1993 -1996

Διατριβή στο Κανονικό Δίκαιο,Σχολή Κανονικού Δικαίου του ΠοντιφικούΠανεπιστημίου του Λατερανού.

Διδακτορικόδίπλωμα: άριστα (90/90).

Θέμαεργασίας: «La recezione della normativa conciliare nel diritto imperiale in materia di fede conservato in CTh.XVI» (Η αποδοχή των συνοδικών αποφάσεων από το αυτοκρατορικό Δίκαιο το οποίο περιλαμβάνεται στο δέκατο έκτο βιβλίο του Θεοδοσιανού Κώδικα αναφορικά με την πίστη).

Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α:υπ’ αριθμ. 9/131/22-09 -1998 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κύλιση στην Αρχή