Μέλος του Συλλόγου των Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μέλος της ΕΦΕΕ, εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα Θεολογίας

Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Λατερανού (Associazione Internazionale Lateranense)

Μέλος της Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων Ελλάδας

Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη.

Ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου “Καιρός” για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Μέλος της Εταιρείας Δίκαιου των Ανατολικών Εκκλησιών (Society for the Law of the Eastern Churches)

Μέλος της Διεθνούς Ένωσης κανονολόγων (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo) http://www.consociatio.org/

Ιδρυτικό μέλος του διεθνούς δικτύου ειδικών σε θέματα θρησκείας και δικαίου ICLARS http://www.iclars.org/

Συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων του Τμήματος και των σεμιναρίων για κληρικούς του Τομέα.

Μέλος σε διάφορες επιτροπές του Τμήματος Θεολογίας που είχαν ως αντικείμενο τη συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το σύστημα ECTS το νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τη διοργάνωση συνεδρίων, τα προγράμματα σπουδών, την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Α.Π.Θ από το 2006 έως σήμερα.

Συντονιστής Εrasmus του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EuReSIS Net από 2006-2010.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας “Θεολογία Θρησκευτικές Σπουδές” του του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts,

 

Κύλιση στην Αρχή