Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών Socrates (Lifelong Learning progamme - Erasmus - Student and Teacher exchanges).

http://web.auth.gr/canonlaw/gr/erasmus.html

 Θεματικό δίκτυο Έρευνας για την διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων θρησκείας και πολιτικής «Πρωταγόρας».

http://web.auth.gr/canonlaw/protagoras/default

 

Διατμηματικό επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον πολιτιστικό και θρησκευτικό χώρο

http://www.econ.auth.gr/greek/Kainotomia/2003-2005.htm

 

MASPE – Master Study Program on Ecumenism

 

Το πρόγραμμα συντονίζει η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιο του Pitesti στη Ρουμανία. Εκτός από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχουν η Θεολογική Σχολή του Károli Gáspár University (Ουγγαρία), το Istituto di Studi Ecumenici San Bernadino (Ιταλία).

 

Συνεργάτης του EUREL: “Sociological and legal data on religions in Europe” στην Ελλάδα.

http://www.eurel.info/FR/

 

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου με θέμα «Ευρωπαϊκές σπουδές για τη διάδραση Θρησκείας και Κράτους» - EuReSIS NET. (European Studies on religion and State Interaction ).

www.euresisnet.eu

 

Μέλος του Δικτύου «The Archipelago of the Humanistic Thematic Networks

http://www.archhumannets.net

 

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας “Θεολογία Θρησκευτικές Σπουδές” του του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts.

http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=221&Itemid=247

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή